کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) @goodgirlشاید برای تو فراوان باشند … کسانی که اندازه ی من دوستت دارند … اما برای من … کم که نه هیچ! وجود ندارد کسی که اندازه ی (تو) … دوستش داشته باشم.
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد … دلخوری هـــــــایمـــــــان … دلـــــــتنگی هـــــــایمـــــــان … و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن … تنها به من بگو … با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد … کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) @zohrehمن باشم و تو … کنار دریا … صدای موج ها … گرمی آغوشت … زند گی یعنی همین … آرامش … عشق … امنیت …
maryam تنها پيشگيريه مفيدي که ما ايرانيا تو زندگيمون ميکنيم پر کردن آفتابست که يوقت تو توالت گير نکنيم بدبخت شيم ! :D
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) سرت را … تکیه به دیوار نــده عمرم … به غیرت … شانه هایم برمی خورد …
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) یادت باشد … من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر … به انتظار آمدن تو … خط های سفید جاده را می شمارم …
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) این روزهــــــــــــــا … حس می کنم جایی را تنگ کرده ام ! جایـــــی در قلــــــــب تــــو برای آمدن دیـــــــگری …
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) میتــــوانم فــراموشــت کنـــم … فــقط با خــود سـخت می جنـــگم … کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !
(̲̅Σ̲̅)(̲̅Γ̲̅)(̲̅∀̲̅)(̲̅H̲̅)(̲̅Σ̲̅) چشــــم هایـم را می بنــدم … گــوش هایــم را می گیــرم … زبـانـــم را گـاز می گیـــرم … وقتی حـریف افکــارم نمی شـــوم … چه درد ناک است فهمیـــدن …
maryam ﺑـﻌـﺪ از رﻓـﺘـﻨـشــ ﻣـﻮﻫـﺎﯾـمــ را ازﺗـﻪ زدمــ …! ﻣـﺮا دﯾـﻮاﻧـهــ ﻣـﯿـﮑـﺮد , ﺧـــﺎﻃـﺮﻩ ی دﺳـﺘـﺎﻧـشــ .... : (