کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

samira عسل بخورید تا چربیهایتان بسوزد .
ابوالفضل حیدری @yas94 دکتر علی شریعتی: انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند... مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب؛ هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام...
ابوالفضل حیدری @TARANNOMAM هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها آدم بودن کافیست هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن مردم شهري که همه در آن مي لنگند ،به کسي که راست راه مي رود مي خندند به تعظیم مردم زمانه اعتماد نکنید تعظیم آنان مانند خم شدن دو سر کمان است که هر چه بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است لاک پشت صدها بار توبه می کرد اگر می دانست،بیرون آمدن از لاکُش آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش مرا که آزردی پس آرام ترسکوت می کنم شاید صداي بي تفاوتي هايم آزارت دهد ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند کاش قلبها در چهره بود آنگاه کسی شیفته ی لبخندی دروغین نمیشد یک حقیقت را می شود دوست نداشت ولی نمی توان منکرآن شد
ابوالفضل حیدری @samane بيگناه پای دار رفت وخنديد! نميدانست که بالای دارخواهد رفت! چاقو دسته خود رابريد ومحبت خار راگُل نکرد! همانگونه که دوری، دوستی نياوردو پول خوشبختی آورد! انگار دوره ضرب المثلها به پايان رسيده
یاس ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . !!! ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ . . . ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ . . . ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ . . . ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺁﺭﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ !!! . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ . . . ﻛﺠﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ
یاس @baran-18
یاس خودت باش... کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد دنیا کارخانه مجسمه سازی نیست... چه گوارا
baran بعضیا فکر میکنن مـــــن با خیلیام.......... خیلیام فکر میکنن من با بعضیام.... قشنگیش اینه که من موندم و تــــنـهاییام.....هه
foroogh-11 نمی رود ز یادم...
foroogh-11 فصل قاصدکها که می آید .... از سوی من ... با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم ... بدان قاصدکی دلتنگ، روان سوی توست .