کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

fatemeh درخت با برگ خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است… آدم اما ” دلش که بشکند” دیگر آدم نمیشود
محمد رضا مآآآآآآآآآآآآم عاشـــــــــــــقآآآآآآنه هایـــــم را... روی همیــــــــن دیوار مجازی مینویســــــــم... از لج تــــــــو... از لج خـــــــــــــودم... از لـــــــــج روزگار کـــ نشــــد یکبـــــآر... در واقعیـــــــــــت بــ همــــــــه بگوییمشــــــآن... برگرفته شده از dokhisagasab.blog.ir
fatemeh ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ 3 ﺗﺎ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﺸﻦ , ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ , ﺧﯿﻠﯿﺎﺵ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺮﻥ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺸﻮﻥ ﺍﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﮕﻦ ﮐﺎﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ؛ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻥ , ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻦ , ﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻦ ﻧﻔﺮﯾﻨﺘﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ؛ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﻭ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺑﻐﻞ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺸﻦ ؛ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺗﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﻮﻥ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﻏﻮﻧﻦ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﻓﺎﺑﺸﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻦ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﻥ ﻻﺷﯽ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺩﻥ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﯿﺸﻮﻥ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﻮﻥ ﺧﻮﺷﻦ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥُ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ
محمد رضا چه نامـــرد استـــــ روزگـــار حـــالا که پـــــر از درد و حرفـیـــم دیگــر زنگــــ انشــا نداریـــم...؟!
fatemeh این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی، به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
fatemeh خدایا! من دلم قرصه! کسی غیر از تو با من نیست خیالت از زمین راحت، که حتی روز روشن نیست کسی اینجا نمی بینه، که دنیا زیر چشماته یه عمره یادمون رفته، زمین دار مکافاته فراموشم شده گاهی، که این پایین چه ها کردم که روزی باید از اینجا، بازم پیش تو برگردم خدایا وقت برگشتن، کمی با من مدارا کن شنیدم گرمه آغوشت، اگه میشه منم جا کن...
محمد رضا تابـــــ تابـــــ عباســی یــادش بخـــیر اون بـــازی هر بــار قســم مـــی دادم خــدا منـــو ننــدازی.... امـــــا الان تابـــــ تابـــــ عباســی خــدایا خستـــه ام از بــــازی دنیـــا چقـــدر تابـــم داد کاشــکی منـــو بنــــدازی...!!!
fatemeh ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ Valentine ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ! ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ... ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ !!!! ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ !!!! ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ !!!!!
fatemeh مرد باشی یا زن، مرگ تمامت میکند... . " انسان " باش . . . . تا جاودانه زندگی کنی!
137591 قاصدک برایم خبر بیاور از خوبیها... از مهربانیهای عشقی که در خاطر پررنگ است و در ظاهر کمرنگ... قاصدک حالا که دوستانت رفتن بامن دوست میشوی؟؟