کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

mohaddeseh انتظارت چه زیباست وقتی که لبه ی جاده ی دلتنگی ایستادمو تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی..
mohaddeseh تا زنده ام مینشینم به انتظارت شاید هم نیایی...من کارم را میکنم
mohaddeseh دلم از هزار راه رفته بی تو باز گشته است...ایوب هم اگر بود چشم میبست از انتظار آمدنت...
ELAHE من خوبـــــــم..! عاشق نیستم.. فقط گاهـــی به یادش که می افتم، دلم تنگــــ میشود… این که عــــشق نیست… هســــــــت…؟
ایلیا ایزدی(الف.الف) زندگی را فقط برای خودم میخاهم...تو از من نیستی...من از تو نیستم...پس خوش آمدی...
mohaddeseh کدام راه هست که پای خسته را نشناسد کدام کوچه خالی از خاطره هست و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار که چگونه در دیده های بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد...
marzieh کودکی با پای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد زنی... در حال عبور او را دید، او را به داخل فروشگاه برد وبرایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب خودت باش، کودک پرسید:ببخشید خانم شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم. کودک گفت: می دانستم با او نسبتی داری!!!
✘..ღ㋡✘..ᗩrefe @tingoli به به....خـــــــــوش اومدی
ELAHE شک کرده بـودم کسی بین ماست ! حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم ! چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!
ELAHE میگوینــد: بــاران کــه میزنــد … بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود … امــا … اینجــا بــاران کــه میزنــد … بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!