کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

علی سورنا ترجیح می دهم مردم از چیزی که هستم متنفر باشند تا اینکه عاشق چیزی که نیستم بشوند !
علی سورنا @nafas ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯﮔﯿﺠﯽ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﮐﻪ ﺻﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﺑﮕﯽ!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻬﺶ ﺳﺮﮐﻼ‌ﺱ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺯﺩﮐﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺻﺐ ﺗﺎﺷﺐ ﻋﮑﺴﺎﺷﻮ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮑﻨﯽ!!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻣﯿﺰﻥﯼ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺟﻢ ﻣﯿﺸﻪ!!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﭽﻤﻮﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﺎﺷﻪ!!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻ‌ﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﮐﯿﻪ!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ؟؟؟؟ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫﺴﺖ؟؟؟ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻃﺮﻓﺶ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯿﻪ!!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ!!!! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪ ﻣﻬﻤﻪ!!!! ﭘﺲ ﻧﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ!!!
معراج بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !
معراج بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !
yeganeh زندگی حکمت اوست زندگی دفتری از خاطره هاست چند برگی را تو ورق خواهی زد مابقی را قسمت و فقط این خاطره ها هستن که میمونن.......... خاطره ها
maral روز همگی خوش... خدانگهدار..........
yeganeh @zohreh بخشش کنید اما نگذارید از شما سو استفاده شود،عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بازی شود، اعتماد کنید اما ساده و زودباور نباشید، خودرو دیگران را بشنوید اما صدای خودتان را از دست ندهید
❤`•♚ DiSs LoVe ♚ ◕‿◕ ❤ ای مــرد ! اگر ناموس تـو بـه پوشش واقعی آراستـه نبـاشد، محرک غریــزه ی جنسی دیــگران می شود … انتخاب بـا شماست !
❤`•♚ DiSs LoVe ♚ ◕‿◕ ❤ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ : 1 ‏) ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ 2 ‏) ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ 3 ‏) ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ 4 ‏) ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺪا ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
❤`•♚ DiSs LoVe ♚ ◕‿◕ ❤ بعداز رفتنـت...! خـودم را نميكـشم...! نفرينـت هـم نميكـنم...! فقـط آن كَـس...! كه جاي خالي ات را برايم پر كرد...! چنان خوشبختش خواهم كرد...! كه براي هر لحظه كه جاي او نيستي...! بر خودت لعنت بفرستي...!