اعضای گروه

Korean fan

گروه عمومی · 27 کاربر · 81 پست

ارسالهای Korean fan

سارا
large[2].png sara-joon
دوستان چه طور این عکس ؟
♥ 아세만 ♥
n8926_316__Copy.jpg aseeman
.
♥ 아세만 ♥
535297_9xiwiRt5.jpg aseeman
...
♥ 아세만 ♥
535297_X0cVD5Xy.jpg aseeman
F4
♥ 아세만 ♥
535297_roshmKbS.jpg aseeman
F4
Ashkan
Ashkan
یه کره ای به زنش میگه: ” TiKi Taki ‘ زنش میگه: ” Kua Nini ” کره ای ناراحت میشه میگه: ” taka anji radiyumba yaku ” زنش گریه میکنه میگه: ” mimi takunı kakabında misamihi ” یه جوری میخونی انگار سر در میاری با مسائل خانوادگی مردم چیکار داری؟
♥ 아세만 ♥
61089853110397207067.jpg aseeman
...
♥ 아세만 ♥
Kwon-Se-In2.jpg aseeman
...
♥ 아세만 ♥
96949241147632866287.jpg aseeman
...
♥ 아세만 ♥
63566103772666968268.jpg aseeman
پارک شین هه
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی