کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

ابوالفضل حیدری .
ابوالفضل حیدری @TirMahi .
ابوالفضل حیدری @arshida7 .
امیرمسعود @oNARGESo سلام خوش اومدین اینجا عالیه من الان 150 ثانیست که اینجام و همه جارو مثل پشت دستم میشناسم!
امیرمسعود سلام من هم تازه اومدم
نرگس یه دخی بدجنس سلوم تازه ورودم اینجا چجوریه
نرگس یه دخی بدجنس سلام تازه ورود بیدم
mohadeseh دم خـــــــــــــــــــــــــــودمون گـــــــــــــــــــــــــــــرم ?⬅ که وقتـــــــــــــــــــــــــــــی خـــــــــــــــــــــــــــــودی زد ↙↙ ✖خندیـــــــــــــــــــــــــــــدیمُ گفتیـــــــــــــــــــــــــــــم تاریـــــــــــــــــــــــــــــک بود نشناخـــــــــــــــــــــــــــــت ✖
roz میروم خسته و افسـرده و زار سـوی منزلگــه ویرانه خویش به خـدا می برم از شهـــر شما دل شوریــده و دیوانــه خویش می برم تا که در ان نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گنـاه شستشویش دهم از لکه عشــق زین همـــه خواهش بیجا وتباه می برم تا زتو دورش ســـازم زتو ،ای جلــــوه امید محــــال می برم زنـــده بگورش سازم تا از این پس نکنــد یاد وصال ناله می لرزد،می رقصد اشک آه ، بگــــذار که بگریزم مـــن از تو ، ای چشمه جوشان گناه شایـد آن به کـه بپرهیـــزم من بخـــدا غنچـــــه شـــادی بودم دست عشق آمد و از شاخـم چید شعلــه آه شد م ، صــد افسوس که لبــم باز بر آن لب نرسیـــد عاقبت بنــد سفـــر پایـــم بست میروم، خنده به لب،خونین دل می روم از دل من دست بردار ای امیـــــد عبث بی حاصــــل...
roz سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست . .