کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت




آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ اسمتو با ناخن روی سنگ حک میکنم . . . بعد اون سنگو میکوبم تو سرت تا بفهمی عشق چه دردی داره
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ . . . ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫﺪر ﻣﯿﺮﻩ
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ میدونید الاغ چرا کلوچه نمی خوره ؟ . . . چون انگشت نداره که لایه دندوناشو تمیز کنه بی مزه هم خودتی
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ د خو لامصب من عاشقت شدم بفهم انقد عذابم نده . . . جمله بالا رو حفظ کن فردا اومدم بهم با اشک و اه بگو
mahsa @Ashkan
mahsa @Ashkan مورد داشتیم پسره زده تو گوش همکلاسیش همکلاسیش برگشته گفته : نزن رژ گونم پاک میشه !
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ امروز تو خونه تنها بودم دیدم داره صدای نی میاد بعد که دقت کردم دیدم یه عنکبوته گوشه ی سقف واسه تنوع جای اینکه تار بزنه نی میزنه
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ رفتم کتابخونه گفتم ببخشید از سعدی چی دارین ؟ گفت کتابشو میخوای ؟ گفتم نه انگشتری ، لباسی ، کلاهی اگر مونده لطف کنید
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ پسرخالم کلاس چهارمه تو تانگو سه تا مخاطب خاص داره! من همسن این بودم ظهرا تلویزیونو از برق میکشىدم سمندون از توش نیاد بیرون بخورتم
Ⓐⓢⓗⓚⓐⓝ امروز دختره زنگ زده بود رادیو قسمت ترانه های درخواستی ! بعد از اینکه اهنگ مورد نظرش رو گفت ، آخرش گفت : لطف کنید صداشم زیاد کنید :|