کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

رضا ❣️دلم مي خواهـــد تورامثڸ هوا❣️ ❣️نفس بڪشم ڪہ مثڸ خوڹ❣️ ❣️دررڪَهایم جریاڹ دارے و❣️ ❣️مثـڸ آفتــــاب برمڹ مي تابي❣️ ❣️وباتمام وجودم دوستت دارم.❣️
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست :(
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست ڪﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸڪﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ڪﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ! ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی ؛ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ ڪﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ڪﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست :(
سنـــــــگ صبـــــور دست هایــــــــــت که مال من باشــــــــــد هیچ کس مرا دست کم نخواهد گرفــــــــــت
ابوالفضل حیدری @Tanhaye_Tanha .
yousef سنگ را همان کسی پرتاب میکند که سینه سپر کرده سنگش را به سینه می زدی، دست را همان کسی تکان می دهد که گمان نمیکردی آن چشم ها رفتن را هم بلد باشند .... بزرگترین ضربه را کسی می زند که فکرش را هم نمیکردی بتواند ، نه اصلا بخواهد سرت را به زمین بکوباند . چوب را کسی بدست می گیرد که زدن را گناه می دانست و گرفتنش را خطا . حقیقت تلخی ست اما درکمال ناباوری باید آن گوشه کنارها یک احتمال را درنظر گرفت یک درصد جای خالی باقی گذاشت برای کسانی که به ظاهر نزدیک اند اما دلهایشان دور برای کسانی که با دست هایشان صورتت را نوازش میکنند با پاهایشان چوبه ی دارَت را می زنند... همیشه یک جای خالی باقی بگذار برای روزهایی که شاید سنگ ها آوار شوند بر سرت و بجای اشک خون ها جاری شود بر گونه هایت....
Arsham . . .