اعضای گروه

Korean fan

گروه عمومی · 21 کاربر · 45 پست

ارسالهای Korean fan

♥ 아세만 ♥
suzy.jpg aseeman
میگن تو کره جنوبی صدا بزنی ... کیم ... همه بر میگردن ! یه چیزی تو مایه های ... مهندس یا حاجی ... خودمونه ...
♥ 아세만 ♥
aseeman
شندیدین جدیدا تو شبکه های خبری کره میگن : 안녕하세요. 마지하세요. 마지막으로 모든람을 확인하지하세요. 마지막 않습니다 으로 모든 않습니다 좋아 هیچی دیگه فقط میتونیم دعا کنیم شایعه باشه ....
♥ 아세만 ♥
exobillboard7e.jpg aseeman
.................................. EXO ......................................
♥ 아세만 ♥
iu3.jpg aseeman
IU
♥ 아세만 ♥
ته یون (3).jpg aseeman
ته یون ....
♥ 아세만 ♥
han_hyo_ju.jpg aseeman
....
♥ 아세만 ♥
33r4ar50p6jrnf21lxq.jpg aseeman
.... EXO ....
♥ 아세만 ♥
31464797123610016810.jpg aseeman
.... EXO ....
♥ 아세만 ♥
Ubeen_ir-786.jpg aseeman
یونا ...
♥ 아세만 ♥
یو جین جو.jpg aseeman
یو جین جو ...
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی