کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

baran-19 Slm...aya kasi mno yadesh has
سعید همه فکر میکنند ... چون گرفتارند به خــــــــــــــدا نمی رسند اما ... چون به خـــــــــــدا نمی رسند گرفتارند ..............
سعید دل مراشکستند وگفتندکارخداست....مانده ام مگه خدای آنهاخدای من نبود؟!
سعید دَردهـــــــــای مَـــــــــــــــــــــــــرا.... اَگـــــــر بخــــــواهـــــی هَـــــم نمـــیـــتــوانـــــی بِـــــخـــــوانــــــــی... اینجـا دَردهـــــــــای مَـــــــــرا بـــا خـــــــــــودکــــار ســـــــــفــــیـــد نِــــوشــــتــه انـــد...! بــــــایَـــــــد روزگــــــــــــــــارت ســـــیـــــاه بــــاشَــــــــد کــه؛هَـــــــمــــــــدرد مَــــــــــــــن بـــاشــــــــــــــــــی..
سعید نامه نوشتن چ سود چون نرسد سوی دوست
سعید هیـچـ چیـز آدمـ رآ تآ اینـ حَد نمیسـوزانـد کهـ اطرافیـانـت بگوینـد اگـر دوستـت داشتـ ـ ـ نمیرفـتــــــ ـ
سعید لطفا عضو گروه شید ممنونم ازتون http://shabhayebarani.com/aziz
yousef من خدارا دارم... کوله بارم بر دوش... سفری می باید... سفری تا ته تنهایی محض... هر کجا لرزیدی... از سفر ترسیدی... فقط آهسته بگو... من خـــــــــــــــــدا را دارم..
yousef زندگی به من آموخت که : هــیچ چــیز از هیـچکـس بعــید نیـست ...!
yousef ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ !!!