کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

محمد در رفاقت آدم های تازه به دوران رسیده باش ...هرگزبه دیواری که تازه رنگ شده است تکیه نباید کرد
محمد وقتی که خواب برای فرار از بیداری باشد بدان که تمام شدای ...
یاس ..
یاس ..
یاس ..
یاس عـشـق هـمـیـن اسـت کـه بـخـواهـی... چـه سـه چـرخـه ی کـوچـکـی را... چـه هـکـتـارهـا زمـیـن... چـه زنـی را... چـه مـردی... عـشـق کـم و زیـاد نـدارد، عـشـق... یـعـنـی هـر چـیـزی کـه... بـا تمام وجودت بـخـواهـی...
یاس ..
یاس ..
یاس ..
محمد ندارم جز دل مکانی برایت //اگر عیب این خانه تنگی نباشد